آرشیو موضوعات

هوش کلامی

از جمله دوره های جدید و بروز مجموعه بیشتر از یک نفر دوره جامع هوش کلامی هست که برای اولین بار با تدریس محمدپیام بهرام پور در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۵ برگزار شد. هوش کلامی چیست؟ توانایی کاربرد موثر زبان به صورت شفاهی یا نوشتاری که جزو مهارت های ضروری…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید