آرشیو موضوعات

فن بیان و صداسازی

یکی از مهم ترین کارها برای داشتن لحن درست این است که صدایمان را گرم کنیم. منظور از گرم کردن صدا چیست؟ اگر صدایمان را با تکنیک هایی که یاد می گیریم گرم نکنیم در ادامه نمی توانیم از تمام توان صدایی خودمان استفاده کنیم. خیلی مهم هست که قبل…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید