آرشیو موضوعات

ترس از سخنرانی

گفت و گو با نیما کیمیایی مدرس کسب و کار چندی پیش گفت و گویی با نیما کیمیایی مدیر گروه مشاورین کسب و کار پریمیوم و مدرس کسب و کار در این حوزه داشتیم که به صورت یک فایل صوتی ۱۰ دقیقه ای درآمد و در آن درمورد سخنرانی و…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید