آرشیو موضوعات

آزمون EQ-i

قبل از پرداختن به مفهوم هوش هیجانی یا همان EQ فکر می‌کنم بهتر باشد به داستانی اشاره کنم: چند سال پیش در صفحه حوادث یکی از روزنامه‌ها ماجرایی را خواندم که به شدت ناراحتم کرد: این اتفاق در یکی از روستاهای ایران افتاده بود و قضیه از این قرار بود که پسر…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید