آرشیو موضوعات

آداب معاشرت

 همدلی در بسیاری از ابعاد زندگی ما کاربرد دارد و در زندگی فردی و اجتماعی ما تأثیرگذار است. قضاوت کردن ممنوع! چنانچه ما بتوانیم با دیگران همدلی ایجاد کنیم و بعبارتی دنیا را از دریچه چشم آنها ببینیم، مطمئناً بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در این فایل چند راهکار…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید