آرشیو دسته بندی

سخنرانی

بلیطنوشته از کجا آمده؟ همیشه وقتی برای سفرهای سخنرانی به شهرهای مختلف سفر می‌کردم یک اتفاق جالب برایم رخ می‌داد و آن این بود که دوست داشتم با بلیط‌های بی مصرف هواپیما یک کار مفید انجام بدهم… نمی‌دانستم که این کار چه چیزی می‌تواند باشد، تاکردن یک کاغذ؟ جمع کردن…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید