آرشیو دسته بندی

دانلود رایگان

در گفتگویی که آقای سعید محمدی مدیر سایت مطالعه شریف درخصوص یادگیری با آقای بهرام‌پور داشتند، درخصوص یادگیری و روش‌های آن، یادگیری ما در مدرسه و دانشگاه و یادگیری صحیح مطالبی را عنوان کردند. امیدواریم راهکارها و مطالب عنوان شده در این فایل صوتی بر ای شما عزیزان مفید واقع…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید