آرشیو دسته بندی

فیلم‌‌های آموزشی

چطور استاد شویم؟ اگر بدانیم که چیکار کنیم از زندگی خودمان لذت ببریم مطمئناً کاری خواهیم کرد که دنیا را برای خودمان و دیگران جای بهتری برای زیستن کنیم. در این فایل محمدپیام بهرام پور به شما خواهد گفت که سمینار مدرسه استادی چیست؟ و در برج میلاد تهران قرار…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید