آرشیو دسته بندی

فیلم‌‌های آموزشی

حرکت موقع سخنرانی برای بسیاری از دوستان یک سوال بسیار جدی در سخنرانی این است که موقع سخنرانی،‌ چطور باید حرکت کنیم و چه نوع حرکاتی درست است؟ در یک فیلم سه دقیقه‌ای بسیار کوتاه در یک سالن به صورت کامل این موضوع را برای شما عزیزان توضیح داده‌ام که…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید