آرشیو دسته بندی

فیلم‌‌های آموزشی

وقتی دیگران نمی گذارند به هدفمان برسیم در مسیر موفقیت بسیاری اجازه نمی دهند به خواسته خود برسیم و مانع رسیدن به هدف مان می شوند. در این فیلم گفته می شود که چه راهکارهایی داریم و چه توقعاتی باید داشته باشیم؟ دانلود فیلم دیگران: مانع رسیدن به هدف اگر…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید