آرشیو دسته بندی

فن بیان

معنی تپق زدن چیست؟ تپق زدن کلمه‌ای است که به شکل های مختلفی بیان می‌شود مثل تپق، طپق و یا حتی در چند ایمیل عبارت نُطُق! که البته ما خیلی نگران معنی دقیق کلمات نیستیم اما وقتی به لغت نامه دهخدا مراجعه می کنیم با چنین تعریفی مواجه می‌شویم: منظور ما از…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید