آرشیو دسته بندی

گزارش کلاس‌ها و باشگاه سخنرانی

اگر عضو سایت ما یا اینستاگرام و تلگرام ما باشید ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا عکس ، فیلم یا صدایی از کلاس رفع خجولی و خجالت منتشر نمی‌شود؟! آیا این کلاس موفقیت امیز نبود؟ در پاسخ باید بگویم که کارگاه رفع خجالت و کم رویی و کم حرفی،…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید