آرشیو دسته بندی

مهارتهای ارتباطی

چندی قبل با دوست عزیزم محمدپیام بهرام پور راجع عوامل موفقیت صحبت می کردیم و به او گفتم آن چیزی که واقعا باعث موفقیت بسیاری از افراد موفق شده است، توان رهبری آنهاست. با توجه به استقبال ایشان از این ایده و اینکه خیلی از افراد هنوز با مفهوم رهبری…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید