آرشیو دسته بندی

معرفی کتاب

معرفی کتاب- ایده عالی مستدام همانطور که می‌دانید در قسمت معرفی کتاب در سایت، سعی داریم هر ماه به معرفی یک کتاب بپردازیم. و این ماه نوبت رسیده به کتاب ایده عالی مستدام کتابی که این ماه جهت مطالعه معرفی شده است به نام ایده عالی مستدام از چیپ هیت و…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید