روزهای دوران دانشجویی می‌گذرند و خاطرات خوب و بدی از خودشان به یادگار می‌گذارند. این وسط بعضی از خاطره‌ها طوری هستند که با یادآوری‌شان می‌گوییم: اه اه چه روز بدی بود، یا می‌گوییم: یادش به خیر. چه حس خوبی داشتم. روزهایی که شما ارائه دارید، حالا سمینار، کنفرانس، تحقیق یا…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید