معرفی کتاب رویکردهای آموزشی در کار با کودکان خردسال همانطور که می‌دانید، در بخش معرفی کتاب، سعی مان بر این است که با معرفی بهترین کتاب‌ها به افرادی که هدف بیشتر از یک نفر شدن دارند، دنیا را جای بهتری برای زندگی کردن بکنیم. کتابی که در این ماه قصد داریم…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید