سمینار گفت و گوهای سرنوشت ساز برگزار شد در روز ۸ بهمن ماه ۱۳۹۵ سمینار گفت و گوهای سرنوشت ساز با حضورحدود ۴۰۰ نفر برگزار شد و قصد داریم مطابق روند گزارش به گزارش تصویری این سمینار بپردازیم. در این گزارش تصویری با ما باشید تا ببینید که در این سمینار چه خبر…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید