در مجموعه بیشتر از یک نفر و وبسایت آموزش مهارت‌های سخنرانی و فن بیان رسالت ما این است که با آموزش مهارت‌های ارتباطی دنیا را جای بهتری برای زندگی کنیم و دانستن این که چگونه با کودکم رفتار کنم؟ یکی از بهترین روش‌ها برای این کار است. این سی و هفتمین…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید