در این فیلم آموزشی که توسط استاد مهدی صادقلو مدرس فن بیان و سخنرانی مجموعه بیشتر از یک نفر آماده شده است صحبت کرده ایم که چگونه بتوانیم ترس خودمان را در سخنرانی مدیریت کنیم. هر جایی وقتی در موقعیت سخنرانی توی جمع قرار گرفتیم و متوجه شدیم که ترس داریم فقط…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید