لحظه مهیج تولد اولین دخترم فوق العاده بود. زندگی ما را به کلی تغییر داد. به نظرم، تصمیم به تغییر از چند سال قبل شروع شده بود. لحظاتی که با دانش آموزها سر و کله می زدم. قبل از تولد دختر کوچولوم، هشت سال تجربه کار تربیتی با بچه ها…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید