نوشته‌های اخیر

پیرو جلسات مصاحبه و مشاوره برای ثبت نام دوره مدرسه استادی و انسان بیشتر از یک نفر هر روز با حدود ۲۰ نفر مشاوره دارم و هر روز می خواهم چند مورد از تجربیات در این جلسات رو با شما مطرح کنم. اسم این فیلم ها هست ته دل! یعنی…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ در بزرگترین سالن سخنرانی کشور یعنی سالن همایش‌های وزارت کشور، سمینار ۳۲۰۰ نفری انسان بیشتر از یک نفر برگزار شد.  در…